About
Contact
Loading...
How-to-know-your-boyfriend-tell-lies---Highly-successful-methods
ඔබගේ සැමියා හෝ පෙම්වතා ඔබට බොරු කියන්නේදෑයි දෑනගන්නේ කොහොමද ?
Nov 29, 2016 I Life I views 3536
ඔබගේ සැමියා හෝ පෙම්වතා ඔබට බොරු කියන්නේදෑයි දෑනගන්නේ කොහොමද ? ඇත්තටම මේ දේ එතරම් අමාරුවක් නැතුව ඔබටම අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා අනෙකුගේ මනස කියවීමේ හැකියාවක් හෝ අධි මානසික බලයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නෑ . ඔහූ මූසාවක්ද පවසන්නේ යන්න ඔහූගේ හැසිරීම් රටාවෙන්ම ඔබට දෑනගත හැකියි. ඔහූගේ සාමාන්‍ය හැසිරීම් රටාව පිළිබඳව විශේෂයෙන් අවධානය යොමූ කර ඒ පිළිබඳව මනා දෑනූමක් ඔබ තුළ ඇති කරගත හොත් ඔහූ බොරු කියන්නේද නැද්ද යන්න ඔබට ඉතා පහසූවෙන් වටහාගත හැකියි. ඒ දේවල් ටික අද විශ්ම ලෝකයෙන් ඔබට කියලා දෙන්නම්.

සමහර අවස්ථාවලදී බොහෝ කාන්තාවන් නිකරුණේ තම සැමියා හෝ පෙම්වතා සැක කරන්නට පටන් ගනී. තවද ඔවූන් තම සැමියා/ පෙම්වතා තමාට බොරු කරන්නේ යැයි සිතමින් මානසික අසහනයට පත් වේ. සමහර අවස්ථාවලදී සහකරු ඉතාම විශ්වාසවන්ත ලෙස හැසිරෙන අයකු වූවද අදාල කාන්තාවන් විවිධ කාරණා පිළිබඳව සැක පහළ කරගනිමින් තවත් විවිධ කාරණා සිතෙහි මවාගෙන මනසින් දුක් විඳියිි. මෙවැනි කාරණා නිකරුණේ පවූල් අවූල් ඇති කිරීමට මඟ පාදන අතර මත බේද ඇතිවී පෙම් සබඳතා කැඩී බිඳී යාමටද හේතු වේ. නමූත් තම සහකරු/ පෙම්වතා බොරු කියන්නේදෑයි හරි හැටි දෑනගැනීමට ඔබට හැකියාව ඇත්නම් එවැනි අවූල් මතු නොවේ. බොරු කියන්නේකුගේ හැසිරීම් රටාව හඳුනා ගැනීමට හැකිනම් යමකු ඔබට බොරුවක් කියන විට කෂණිකයෙන් එය වටහා ගත හැකියි. මෙම ක්‍රියාවලිය පිටස්තර පූද්ගලයින් සඳහා අත්හදා බැලීම තරමක් අපහසූ නමූත් ඔබ ඉතාමත්ම සමීපව ඇසූරු කරනා සැමියා හෝ පෙම්වතා සම්බන්ධයෙන් ඉතා පහසූවෙන් ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය. මන්දයත් ඔහූගේ සාමාන්‍ය හැසිරීම් රටාව පිළිබඳව ඔබ තුළ යම් අවබෝධයක් නොමැති නම් පළමූව ඔහූගේ සාමාන්‍ය හැසිරීම් රටාව පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගන්න. මූසාවාද පවසන විට ඕනෑම මිනිසෙකුගේ හැසිරීම් රටාව ස්වභාවික හැසිරීම් රටාවෙන් සූළු වශයෙන් හෝ වෙනස් වේ. එම වෙනස ඔබට හඳුනාගත හැකිනම් ඔබට බොරු කිරීමට ඔහූට නොහැකිය.

එවැනි සාමාන්‍ය හැසිරීම් රටාවේ වෙනසක් පහසුවෙන් හඳුනාගන්නා හැටි

දිව බොරු කීවාට ශරීරයට බොරු කීමට නොහැක. ඔබගේ සහකරු යමක් පවසන විට ඔහූගේ ශරීරයෙහි ස්වභාවික චලන රටාවෙහි වෙනසක් ඔබ දකීනම් බොහෝ විට එවැනි අවස්ථාවලදී ඔහූ පවසන්නේ සත්‍යයක් නොවිය හැක.

යමක් පවසන විට ඔහූගේ අත්, අත් බාහූ, හිස ආදිය චලන කිරීම්, දෙනෙත් එහා මෙහා ගමන් කරන ආකාරයෙහි වෙනදාට වඩා වෙනසක් ඔබ දකී නම්, ඔහූ බොරුවක් පවසන බවට එය නිදසූනකි. බොරුවක් පවසන විට ඔහූගේ ස්වභාවික චලනයෙහි වෙනසක් සිදුවන්නේ ඔහූ තමා පවසන්නේ සත්‍යයක් යැයි ඔබට ඒත්තු ගන්වන්නට විශේෂ මානසික අවධානයක් යොමූ කරන හෙයිනි. එවිට ඔහූගේ ස්වභාවික චලන රටාවෙහි වෙනසක් සිදුවේ.

මෙයට හොඳම උදාහරණය නම් යමෙකුගේ දෙනෙතයි. ඔහූ යමක් පවසන විට ඔබගේ දෙනෙත මඟ හරී නම් පවසන්නේ සත්‍යයක් නොවිය හැකිය. ඔහූ එසේ ඉවත බලමින් කතා කරන්නේ ඔහූගේ දෙනෙත තුළින් ඔබ ඔහූගේ සැබෑ තත්ත්වය හඳුනාගනී යන සැකයෙනි. (නමූත් දෙනෙත දෙස බලාගෙන බොරු කීමට හැකි ස්වල්ප පිරිසක්ද සිටින බව අප මතක තබා ගත යූතුය.)

ඔබට නොදෑනූවත්වම ඔබ කතා කරන විට ඔබගේ සිරුරද සන්නිවේදනයෙහි කොටසක් බවට පත්වේ. ඔබගේ සහකරු ඉතා උද්යෝගයෙන් යම් සත්‍යයක් ඔබට පවසන්නේ නම් ඔබගේ ශරීරය වටා දැත් යවා ඔබගේ දෙනෙත දෙස බලනූ ඇත. නමූත් බොරුවක් පවසන විට යම් ආතතියක් ඔහූ තුළ හටගනී. ඒ සමඟම ඔහූගේ ස්වරයෙහි වෙනසක් සිදුවනූ ඇත. ඔබ වටා ඇති ඔහූගේ අත්වල චලනය මෙන්ම ඔහූගේ දෙනෙත් චලනයද වෙනදාට වඩා වෙනසක් සිදුවේ.

නමූත් ඔබගේ සහකරු ඔබගේ සිරුර වටා අත යවමින් දෙනෙත දෙස බලාගෙන බොරු කියන දුලබ ඝනයේ අයෙක් නම් එවැනි තැනැත්තන් හඳුනාගන්නේ කෙසේද?

එවැනි අවස්ථාවලදී ඔහූගේ ශරීරයේ චලන වාර ගණන පිළිබඳව විමසිලිමත්වන්න. උදාහරණයක් ලෙස යමකු සත්‍යයක් ප්‍රකාශ කරන්නේ නම් ඒ සමඟම ඔහූ තමාගේ අත් පා හෝ ශරීරයෙහි යම් කොටසක් ස්වභාවික ලෙස චලනය කරයි. නමූත් මූසාවාද පවසන්නේ නම් ඒ සමගම අංග චලනයෙහි සූළු වෙනසක් හෝ සිදුවේ. නමූත් අසත්‍යය පවසා අවසන් වූ වහාම නැවත ස්වභාවික අංග චලනයට අවතීර්ණ වෙයි. මෙයට හේතුව නම් ඔහූ බොරුව පවසන අවස්ථාවේදී ස්වභාවික ලෙස පෙනී සිටීමට ඔහූගේ මනස මෙහෙයවීමයි. මනසෙහි විශේෂයෙන් ක්‍රියාත්මක වන එම ක්‍රියාවලිය එම අවස්ථාවේදී ශරීරය සූපූරුදු අංග චලනයෙන් බැහැරට ගෙනයයි.

මේ ආකාරයට මූසාවාද පවසන විට ඔබට එය දෑනගත හැකි තවත් ක්‍රමයක් පිළිබඳව සලකා බලමූ. යමෙකු ඔබට යමක් පවසන විට ඔහූගේ නාසය හෝ මූහූණ බොහෝ සැරයක් ස්පර්ශ කරයි නම් ඔහූ පවසන්නේ සත්‍යයක් නොවීමට ඉඩ ඇත.

මෙයට හේතුව නම් ඔහූ පවසන්නේ සත්‍යයක් නොවීමට ඉඩ ඇත. මෙයට හේතුව නම් ඔහූ අසත්‍යයක් පවසන හෙයින් මනස කැළඹී ඇති බැවිනි. එබැවින් ඔහූ තම දැත් යූහූසූළුව තබාගැනීම මගින් බොරුව වසන් කරනූ පිණිස උත්සාහයක යෙදෙයි.

සමහර විට ඔහූ නාසය අල්ලයි. දැත් ස්පර්ශ කරයි. තවත් අවස්ථාවක සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි වාර ගණනක් උගුර පාදයි. වැඩි වශයෙන් ඉවත බලයි. ම්...යනූවෙන් පවසයි. මෙවැනි ක්‍රියා එකක් හෝ කිහිපයක් එකවර සිදුවිය හැකිය. ඔහූ එසේ හැසිරීමෙන් කාලය ලබාගන්නේ ඔහූ පවසන එම බොරුව ඔබ තුළ කිසිදු සැකයක් ඇති නොවන ලෙස ඒත්තු ගන්වා ගැනීමට උත්සාහ කරනූ පිණිසය.

ඉහත දෑක්වූයේ මූසාවාද පවසන්නෙකු තුළ එම අවස්ථාවේදී කෂණිකව ඇතිවන සූලබ චර්යා රටාය. එබැවින් එය හඳුනාගැනීම පිණිස ඔබ සතු ලඉවල පිළිබඳව විශ්වාසය තබාගන්න. ඔහූගේ ස්වභාවික හැසිරීම් රටා පිළිබඳව මනා වටහාගැනීමක් ලබාගන්න. එම හැසිරීම් රටා වෙනස් වූ විට ඔහූ මූසාවාද පවසන්නේදෑයි හරි හැටි තේරුම් ගැනීමට ඔබ සතු ලඉවලපාවිච්චි කරන්න. බොරුව හරිහැටි හඳුනාගත් පසූ එය පිළිබඳව ක්‍රිියා කිරීමට ඔබට පහසූය.

මෙම ලිපියට අවධානය යොමූ කරන්නේ කාන්තා පකෂය පමණක් නොවන බව මම හොඳින් දනිමි. මෙය කියවන පූරුෂ පකෂයට ද තම සහකාරිය පෙම්වතිය සම්බන්ධයෙන් ඉහත චර්යා රටා පිළිබඳව විමසිලිමත් විය හැකිය. මක්නිසාද යත් ඉහත සඳහන් චර්යා රටා කාන්තා හා පූරුෂ යන දෙපාර්ශවයටම පොදු බැවිනි.
Recent Post
Apr 14, 2017 I Life
සල්ලි අපි හැමෝටම අවශ්‍ය දෙයක්. අද සමාජයේ ජීවත් වෙන ගොඩාක් දෙනෙක් සල්ලි නිසා අමාරුවේ වැටිලා තියෙනවා. ගොඩක් අය අමාරුවේ වැටෙන්නේ සල්ලි නැති නිසා. එයිනුත් ගොඩක් දෙනා සල්ලි හම්
Read More
views 843
Apr 14, 2017 I Life
ලිංගික එක්වීමට පෙර සූදානම් වීමේ දී මෙන්ම වෙනත් විවිධ අවස්ථාවන්හි දී සිපගැනීම් සිදු වෙනවා. සිප ගැනීම් ඔබේ සෞඛ්‍යයට විශාල බලපෑමක් කරනවා. එය ඔබේ සෞඛ්‍යයට වාසි ගෙන එනවා. ඒ වුණ
Read More
views 1433
Apr 14, 2017 I Health
බෙල්ල අවට, අත් යට සහ කළවා ඇතුළත පෙදෙස්වල සම කළු පැහැ හෝ අව පැහැ ගැන්වීම බොහොමයක් දෙනාට තියෙන ප්‍ර‍ශ්නයක්. මෙහෙම වෙන්නෙ වැක්ස් කිරීම, ෂේව් කිරීම, අව්වට නිරාවරණය වීම හෝ ඩියො
Read More
views 710
Apr 14, 2017 I Health
ඕනෑම කාන්තාවකට ජීවිතයේ එක් වරක් හෝ වැළඳී ඇති බවට නාරි වෛද්‍යවරුන් පවසන රෝගයක් ගැන තමයි අද අපි කියන්න යන්නෙ. මේ රෝගය වැළඳුනාට බොහෝ දෙනෙක් මේක හංගගෙන ඉන්නෙ ලැජ්ජාවට. කාටවත් 
Read More
views 1923
Mar 28, 2017 I Health
මාහට යම් රෝගී තත්ත්වයක් සම්බන්ධයෙන් දැනගැනීමට අවශ්‍යය. විශේෂයෙන්ම සමාජයේ අප අතර පෞරුෂ වර්ධනයේ විවිධ ගැටලු ඇති අය සිටින බව දනිමි. මෙයද එවැනි ගැටලුව බව සිතේ. මා දන්නා හඳුනන මිතුරක
Read More
views 680
Mar 28, 2017 I Health
රසවත් වීමට අමතරව මේ මිශ්‍රණය මගින් ළමුන්ගේ දිගින් දිගටම පවතින කැස්ස සුවකරගන්න පුළුවන්. මෙම මිශ්‍රණය ප්‍රධානවම ඵලදායි වෙන්නේ ළමුන්ට නමුත් වැඩිහිටියන්ටද මෙය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මෙය උදර
Read More
views 640
Mar 28, 2017 I Health
මානසික ආතතිය හා කාර්ය බහුලත්වය නිසා ඔබගේ දෑස්වලට ඇතිවිය හැකි ගැටලුකාරි තත්ත්වයන් සඳහා හේතුවිය හැකි තවත් අවස්ථාවන් කිහිපයක් පිළිබඳව මෙවර ලිපිය යටතේ විමසා බලමු. හිස කැක්කුම ස
Read More
views 500
Mar 28, 2017 I Health
මිනිසුන්ගේ තට්ටම් ප‍්‍රදේශය ශරීරයේ එතරම් වැදගැම්මක් නොපෙන්වන කොටසක් ලෙසයි බැලු බැල්මට පෙනෙන්නේ. නමුත් කෙනෙකුගේ තට්ටම් ප්රමාණය හා එහි  හැඩේ අනූව පුද්ගලයෙකුගේ සමස්ත සෞඛ්ය ගැන ෙ
Read More
views 705
Popular Post
May 14, 2016 I Health
සමහර අය දූවරුන්ට කැමතියි. සමහර අය පුතුන්ට කැමතියි. තවත් සමහර අය දෙගොල්ලටම කැමතියි. ඉතින් තමන් කැමති කෙනා ඉපදුනේ නැති වුනාම සමහර අයට දුකකුත්, තරහකුත් ඇතිවෙනව. අපිට ඕනි විදිහට
Read More
views 151060
Aug 24, 2016 I Astrology
බ්‍රහ්ම වේද දෝෂ නිවසේ හරි මැදින් දොර තැබීම නිසා නිවැසියන්ගේ කිර්තිය නැතිවීම හා නිවස අනාරක්ෂිත වේ. කදිම වේද දෝෂ නිවස ඉදිරිපිට මඩ වලක් පිහිටා තිබීම ඉතා අසුභ ඵල ගෙන දේ ජල නිර්ගමන
Read More
views 100644
Apr 30, 2016 I Astrology
නිවසේ ප්‍රධාන දොරටුවේ නුසුදුසු පිහිටිම මත ඔබගේ දියුණුව ඇණ හිටින බව ඔබ දන්නවාද?ඒ සේ නම් පහත දෝෂයන් මත නිවසේ ප්‍රධාන දොරටුව පිහිටා ඇත්නම් ඔබේ මෙන්ම පවුලේ දියුණුවද ඒක තැන න
Read More
views 84589
May 05, 2016 I Health
විවාහක යුවළකගේ එකම ප්‍රාර්ථනය වනුයේ නිරෝගී දරුවන් බිහි කිරීමයි. නමුත් අද වන විට සමාජයේ බොහෝ දෙනකුට ඇති විශාලම ගැටලුව වන්නේ දරුපල ප්‍රමාදය සහ දරුවන් ළඉරඝ
Read More
views 80964
Sep 10, 2015 I Life
සමලිංගික නොවන පිරිමින්ට දවසකට විනාඩි 10 ක් පියයුරු දෙස බලා සිටීමෙන් ජීවිත කාලය දිගු කරගත හැකි බව කළෙක වෛද්‍ය වාර්තාවක සඳහන් වුනා.. නමුත් මෙය වරදවා වටහා ගතහොත් සිදු වන්නේ සමහර විට ජී
Read More
views 66529
Sep 11, 2015 I Life
කෝපි පානයෙන් ලද හැකි තවත් ප්‍රාතිහාර්යයක් ඔයැ ඔැකසටර්චය වාර්තා කරයි. දිනකට කෝපි කෝප්ප 2ක බැගින් පානය කිරීමෙන් පිරිමින්ගේ පුරුෂ  ශක්තිය වැඩි වන බව ඉන් සනාථ කෙරේ. පුද්ගලයාගේ
Read More
views 61194
Sep 06, 2016 I Health
ඔබ කවදා හෝ අසා තියේද තරුණ වෙන්න ස්වර්ණමය පානයක් ගැන. අනිවාර්යෙන්ම නැහැ. ඔබ අසා නැති නිසා අනිවාර්යෙන්ම මෙය කියවාවි. අපි අද පෙන්වා දෙන්න යන්නේ අවුරුදු 20 ක පෙනුම ගන්න පුළුවන
Read More
views 60326
Aug 22, 2016 I Life
හිතන්න ඔබේ පෙම්වතා, ඔබට වඩා ඛෙහෙවින් වයසින් වැඩිමහළු, හොඳින් ස්ථාවර වුණු, හොඳ රැකියාවක් කරන, වැඩ රාජකාරි රැසකට මැදි වුණ අයෙක් කියල. එවිට ඔහු බොහෝ වේලාවට අන්ක එක දීම සිදු කරන්නේ 
Read More
views 56578
Find Us on Facebook